ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ครั้งที่ 4/2562


2019-11-14 14:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 134

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมปทุมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 4/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องการมอบอำนาจในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และการดำเนินการทางคดีของกลุ่มจังหวัด ในกรณีที่มีความเสียหาเกิดขึ้นกับงบประมาณของกลุ่มจังหวัดฯ

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก) ในการประชุมได้กล่าวถึงพื้นที่มีประเด็นเกี่ยวกับการดำเนินการทางละเมิดและการดำเนินทางคดีที่มีปัญหาในแต่ละกลุ่มจังหวัดโดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานการประชุม โดยมี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เข้าร่วมเพื่อรับฟังปัญหาและดำเนินการแก้ไข การประชุมครั้งนี้ได้มีพื้นที่ที่มีปัญหา 2 จังหวัด คือโครงการก่อสร้างอาคารศุลกากรด่านชายแดนถาวรช่องสะงำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีษะเกษในกรณีกำหนดราคากลางไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด(กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สามพันโบก อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี โครงการดังกล่าวไม่ขออนุยาติใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงภูโหล่น ก่อนดำเนินการยังไม่มีการใช้ประโยชน์และไม่มีระบบบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทำให้ทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย มติที่ประชุมได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจ ให้จังหวัดที่เกิดเหตุเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในหนังสือมอบอำนาจให้มีการลงนามของผู้ว่าทั้ง 4 จังหวัดและใช้เวลาในการดำเนินการสอบสวนเป็นเวลา 60 วัน เพื่อหาหน่วยงานรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!