ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 2


2019-11-12 10:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 105

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น.-11.30 น ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มที่ 2 ลงสอดส่อง โครงการส่งเสริมการรับรู้ให้จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเป้าหมาย ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2562 โดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดียิ่ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603