ประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร จังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-11 16:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 94

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายชาญยุทธ วันดี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) พิจารณาออกประกาศกำหนดมาตรการให้ต้องมีการขออนุญาตขนย้ายต้นพันธุ์ หรือห้ามขยายต้นพันธ์ ท่อนพันธุ์มันสำประหลัง เข้ามาหรือออกจากพื้นที่มีการระบาดของโรคไวรัสใบด่างเพื่อเป็นการป้องกันหรือหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคไวรัสใบด่างมิให้กระจายไปพื้นที่อื่น นั้น เพื่อให้เป็นตามแนวทางจึงร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกพืชมันสำปะหลัง กว่า 600,000 ไร่ ซึ่งเกิดโรคใบด่างมันสำปะหลัง แพร่ระบาด 300 กว่าไร่ ในเขตพื้นที่อำเภอน้ำขุ่น อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย และอำเภอเดชอุดม กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการระบายระบาด โดยจัดทำเอกสารการขนย้ายระหว่างจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมา เพราะเป็นจังหวัดที่มีการส่งออกเยอะที่สุดในภาคอีสาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอำเภอเสิงสาง และคณะกรรมการได้มีการกำหนดสินค้าและควบคุมด้านการขนส่งท่อนพันธุ์ขึ้น


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!