ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563


2019-11-11 16:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 61

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิกาาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 พิจาราณาโครงการขององค์กรคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ ที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและความพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิกาาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2563 พิจาราณาโครงการขององค์กรคนพิการและหน่วยงานภาครัฐ ที่เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการเพื่อส่งเสริมและความพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!