หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ, ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON, กลุ่มโรงสี YFTI UBON และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ไปบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เกิดการเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้


2019-11-11 11:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 176

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON กลุ่มโรงสี และ YFTI UBON นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวปานทิพย์ ไชยสงคราม ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON และคณะกรรมการ/สมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมลงพื้นที่ไปบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เกิดการเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้

โดยมอบแจกสิ่งของให้เด็กๆ มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย มอบตู้น้ำ เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มอบสีทาอาคารและอุปกรณ์การซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ มอบหนังสือและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ (ตัวแทนนักเรียนรับมอบ) มอบอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา (ตัวแทนนักเรียนรับมอบ) โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทาสีอาคาร 1 (เริ่มจากห้องวิชาการ) ณ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ซึ่งเป็นการสมทบทุนเงินบริจาคจาก YEC ทั่วประเทศ

กล่าวต้อนรับคณะ โดย นายเฉลียว ทวีศักดิ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใต้ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และชุมชน โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ร่วมให้การต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing