หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ, ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON, กลุ่มโรงสี YFTI UBON และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ไปบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เกิดการเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้


2019-11-11 11:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 164

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON กลุ่มโรงสี และ YFTI UBON นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวปานทิพย์ ไชยสงคราม ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON และคณะกรรมการ/สมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมลงพื้นที่ไปบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เกิดการเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้

โดยมอบแจกสิ่งของให้เด็กๆ มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย มอบตู้น้ำ เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มอบสีทาอาคารและอุปกรณ์การซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ มอบหนังสือและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ (ตัวแทนนักเรียนรับมอบ) มอบอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา (ตัวแทนนักเรียนรับมอบ) โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทาสีอาคาร 1 (เริ่มจากห้องวิชาการ) ณ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ซึ่งเป็นการสมทบทุนเงินบริจาคจาก YEC ทั่วประเทศ

กล่าวต้อนรับคณะ โดย นายเฉลียว ทวีศักดิ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใต้ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และชุมชน โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ร่วมให้การต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603