หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ, ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON, กลุ่มโรงสี YFTI UBON และบริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ร่วมลงพื้นที่ไปบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เกิดการเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้


2019-11-11 11:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 217

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้ จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON กลุ่มโรงสี และ YFTI UBON นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวปานทิพย์ ไชยสงคราม ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON และคณะกรรมการ/สมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมลงพื้นที่ไปบริจาคสิ่งของให้โรงเรียนที่ประสบอุทกภัย เกิดการเสียหาย ได้แก่ โรงเรียนกุดกั่ว โรงเรียนบ้านไร่ใต้

โดยมอบแจกสิ่งของให้เด็กๆ มอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย มอบตู้น้ำ เครื่องกรองน้ำ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง มอบสีทาอาคารและอุปกรณ์การซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้ มอบหนังสือและอุปกรณ์เสริมพัฒนาการ (ตัวแทนนักเรียนรับมอบ) มอบอุปกรณ์กีฬาและชุดกีฬา (ตัวแทนนักเรียนรับมอบ) โรงเรียนและชุมชนร่วมกันทาสีอาคาร 1 (เริ่มจากห้องวิชาการ) ณ โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ซึ่งเป็นการสมทบทุนเงินบริจาคจาก YEC ทั่วประเทศ

กล่าวต้อนรับคณะ โดย นายเฉลียว ทวีศักดิ์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ใต้ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และชุมชน โรงเรียนบ้านไร่ใต้ ร่วมให้การต้อนรับ โดยพร้อมเพรียงกัน


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing