ทำบุญถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-08 16:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 258

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ วัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี "เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา" ทอดถวาย ซึ่งมียอดหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญ 23,000 บาท โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนส่งมอบยอดทำบุญในครั้งนี้ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

รายนามผู้ร่วมบุญกฐิน

  1. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 5,000 บาท
  2. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 5,000 บาท
  3. นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 3,000 บาท
  4. นางบัวหลวง อาษาพล 2,000 บาท รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  5. นางเมตตา เมืองเจริญ 3,000 บาท รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  6. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2,000 บาท
  7. นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 1,000 บาท
  8. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2,000 บาท

รวมยอดร่วมทำบุญ 23,000 บาท


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!