ทำบุญถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-08 16:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 123

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30-11.30 น. ณ วัดมณีวนาราม(วัดป่าน้อย) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญถวายปัจจัยทอดกฐินสามัคคีจังหวัดอุบลราชธานี "เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา" ทอดถวาย ซึ่งมียอดหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมทำบุญ 23,000 บาท โดย นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้แทนส่งมอบยอดทำบุญในครั้งนี้ โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี

รายนามผู้ร่วมบุญกฐิน

  1. นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 5,000 บาท
  2. นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดอีสานล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 5,000 บาท
  3. นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 3,000 บาท
  4. นางบัวหลวง อาษาพล 2,000 บาท รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  5. นางเมตตา เมืองเจริญ 3,000 บาท รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  6. นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2,000 บาท
  7. นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 1,000 บาท
  8. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี 2,000 บาท

รวมยอดร่วมทำบุญ 23,000 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603