ประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโศนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่อศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี


2019-11-07 07:46

จำนวนครั้งที่อ่าน : 96

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโศนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่อศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมข้อมูล ประเมินผลกระทบ เสนอแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหารวมทั้งสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิดิต่องานด้านศานา ศิลปะและวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในการนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในผฐานะประธานคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโศนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่อศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอับลราชธานี ส่วนกลาง กำหนดเดินทางเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ต่อคณะทำงานฯ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเวลาดังกล่าวนี้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!