ประชุมหารือเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะ Digital CED รุ่นที่ 2


2019-11-07 07:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 93

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิก หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,YEC UBON กล่มผู้ประกอบการ SMES, กลุ่มเกษตรอินทรีย์, เกษตรกร และวิสาหกิจเลี้ยงโค ร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะ Digital CED รุ่นที่ 2

หารือผลกระทบต่ออุทกภัย ความเสียหาย พร้อมปัญหาอุปสรรค และความต้องการข้อเสนอแนะ จากกลุ่มอาชีพเกษตร กลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มอาชีพอื่นๆ ซึ่งกลุ่มที่เกิดความเสียหาย ด้านการเกษตร นาข้าว กลุ่มเกษตรอินทรีย์ วิสาหกิจเลี้ยงโค โดยต้องการให้มีการนำเทคโนโลยี เข้าช่วยในการจัดการการผลิต ซึ่งเกษตรขาดผลผลิต ส่งขายตลาด ผลักดันให้นำ Smart farm เข้าช่วยเหลือ และการนำผลผลิตนำมาแปรรูปอาหาร ผ่านโครงการ Pilot plant เพื่อเพิ่มความหลากหลาย มูลค่าของผบิตภัณฑ์ รวมถึงต้องการให้มีระบบจัดการการแก้ไขปัญหาภัยน้ำท่วม เนื่องจากเนื่องจากเกตุการณ์อุทกภัยที่ผ่ามมาทำให้การเกษตรเกิดความเสียหายจำนวนมาก ทำให้ไม่มีผลผลิต รายได้ตำ่ลง กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้รับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

แนวทางการแก้ปัญหาช่วยเหลือ สนับสนุนกาีพัฒนาเซรศฐกิจดิจิทัลอุบลราชธานีระดับพื้นที่ กลั่มวิสาหกิจชุมชน ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ matching กับ platform

ทั้งนี้เพื่อให้ คณะDigital CED ร่วมช่วยแก้ปัญาดังกล่าว ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตร ให้จัดการปัซหาเร่งด่วน และในอนานาคต และเป็นรูปธรรม

และคณะพื้นที่ สำรวจ พื้นที่ความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วม ณ โรงเรียนบ้านหาดสวนยา ให้คำแนะนำแนวทางการแก้ไขปัญหา แนวคิด ข้อเสนอแนะ ต่อการศึษา พื้นที่ ให้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ และเป็นศูนย์พักพิง ยามฉุกเฉิน ส่งเสริมให้เป็นโรงเรียน เพื่อเรียนรู้เป็นอาชีพ ฝึกอาชีพ ทำทอผ้า แปรรูป อาหาร เครื่องปั้น ช่างมือ ในวิถีแหล่งชุมชนนั้น มีการศึกษาวัยชรา ผู้ใหญ่ ร่วมกับเด็กนักเรียน ก่อให้เกิดการแบกเปลี่ยน สอนฝึกอาชีพได้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!