เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562


2019-11-01 17:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 138

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครพนม โดยมี นายสมนาม เหล่าเกียรติ ประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะให้การต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นำเที่ยว (City Tour) สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม ชมความงดงามของอาคารสถาปัตยกรรมโคโรเนียล และทิวทัศน์สองฝั่งแม่น้ำโขงไทย-ลาว สักการะองค์พญาศรีสัตตนาคราช และชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ อาทิ พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า)

และคณะเดินทางรับประทานอาหารกลางวัน (แบบบุฟเฟต์) ณ ร้านกูบาเฮ้าส์ นครพนมก่อนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!