กิจกรรมใส่บาตร ล่องเรือชมความงดงามริมฝั่งแม่น้ำโขงไทย – ลาว แขวงคำม่วน สปป.ลาว


2019-11-01 16:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 140

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 05.45 น. -08.00 น. ณ จังหวัดนครพนม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกิจกรรมใส่บาตรข้าวเหนียว ณ บริเวณหน้าวัดโอกาส และกิจกรรมล่องเรือ (เรือของสำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม) ชมความงดงามแสงอรุณริมฝั่งแม่น้ำโขงไทย – ลาว แขวงคำม่วน สปป.ลาว


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603