ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) เพื่อเตรียมประเด็น/ข้อเสนอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2019-11-01 08:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 131

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ 2 โรงแรมไอโฮเทล นครพนม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) เพื่อเตรียมประเด็น/ข้อเสนอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

ประชุมเตรียมประเด็น/ข้อเสนอหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำเสนอต่อการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดลำปาง

 • ด้านโครงการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • ด้านโครงการท่องเที่ยวชุมชน
 • ด้านโครงการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง 7 จังหวัด
 • ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
 • ด้านการเกษตร และอื่นๆ

 

โดย คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย

หารือประเด็น/ข้อเสนอแนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ด้านการบริหารจัดการน้ำ
 • 1หอการค้า 1 ท่องิที่ยวชุมชน
 • โครงการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เรื่องประเด็นเพิ่มเติม)
 • ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

คณะเดิน เข้างานเลี้ยงมื้อค่ำ ณ ร้านเตี๋ยวเต็มโต๊ะ ณ นครพนม


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!