ประชุมเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) เพื่อเตรียมประเด็น/ข้อเสนอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


2019-11-01 08:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 82

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ 2 โรงแรมไอโฮเทล นครพนม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ (WorkShop) เพื่อเตรียมประเด็น/ข้อเสนอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน

ประชุมเตรียมประเด็น/ข้อเสนอหอการค้าจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำเสนอต่อการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 37 ที่จังหวัดลำปาง

 • ด้านโครงการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • ด้านโครงการท่องเที่ยวชุมชน
 • ด้านโครงการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง 7 จังหวัด
 • ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน
 • ด้านการเกษตร และอื่นๆ

 

โดย คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหอการค้าไทย

หารือประเด็น/ข้อเสนอแนะภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • ด้านการบริหารจัดการน้ำ
 • 1หอการค้า 1 ท่องิที่ยวชุมชน
 • โครงการท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง
 • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (เรื่องประเด็นเพิ่มเติม)
 • ด้านการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน

คณะเดิน เข้างานเลี้ยงมื้อค่ำ ณ ร้านเตี๋ยวเต็มโต๊ะ ณ นครพนม


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603