การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562


2019-10-30 16:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 126

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมไอฮอลล์ 2 โรงแรมไอโฮเทล นครพนม นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562

  • กล่าวต้อนรับคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และ YEC หอการค้าจังหวัดต่างๆ

 โดย นายศุภชัย  โพธิ์สุ  รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2

  • กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาตะวันออกเฉียงเหนือ 

 หอการค้าไทย ครั้งที่ 3/2562

 โดย คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

       หอการค้าไทย

  • นำเสนอและ แนวทางการแก้ไขโครงการบริหารจัดการน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย คุณฉวี วงศประสิทธิพร

        ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์  สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3

  • นำเสนอสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

โดย ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  • สรุปผลการประชุมหารือเตรียมประเด็นเสนอต่อที่ประชุมหอการค้าภาคห้าภาคและการแบ่งกลุ่มสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 37 ที่จังหวัดลำปาง
  • แนวทางการขับเคลื่อนผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการดูดทรายแม่น้ำโขง และแม่น้ำเหือง
  • รายงานความคืบหน้างานเสริมสร้างหอการค้าสู่ความเข้มแข็งและแข่งขันได้ (รณรงค์เพิ่มสมาชิก/ป้ายของดีจังหวัด/ สิทธิประโยชน์บัตรสมาชิก SMEs คลินิก/โครงการบริจาคโลหิต
  • โครงการท่องเที่ยวชุมชน ให้หอการค้าทุกจังหวัดต้องดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ
  • การขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงาน กกร.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด

รวมทั้งการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อจัดเตรียมข้อมูลโครงการแผนงานสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!