ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 "วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย"


2019-10-30 11:36

จำนวนครั้งที่อ่าน : 152

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ OTOP Center อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิ์ไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคุณสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 "วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย" และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

  • นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าฯ ซึ่งได้รับรางวัลผู้อุทิศตนและเป็นอาสาสมัครดีเด่นระดับประเทศ
  • หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "องค์กรดีเด่น" โดย นายนิมิต สิทธิ์ไตรย์ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล
  • ศูนย์ประสานองค์กรภาคเอกชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "องค์กรดีเด่น" โดย นายประสงค์ จันจำปา ขึ้นรับรางวัล

และร่วมแสดงความยินดีแก่ ที่ปรึกษาหอการค้าฯและท่านรองประธาน ทั้ง 5 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

  1. นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  2. นายไพบูลย์ คำศรี ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  3. นายพงษ์พันธ์ จันทศรี ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
  4. นายชลวิท อภิรัตน์มนตรี รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ซึ่งได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น" ประเภทด้านบำเพ็ญประโยชน์

นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับรางวัลผู้อุทิศตนและเป็นอาสาสมัครดีเด่นระดับประเทศ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "องค์กรดีเด่น" โดย นายนิมิต สิทธิ์ไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ขึ้นรับรางวัล

ศูนย์ประสานองค์กรภาคเอกชนประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "องค์กรดีเด่น" โดย นายประสงค์ จันจำปา ขึ้นรับรางวัล

นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น" ประเภทด้านบำเพ็ญประโยชน์

นายไพบูลย์ คำศรี ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น" ประเภทด้านบำเพ็ญประโยชน์

นายพงษ์พันธ์ จันทศรี ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับรางวัล "อาสาสมัครดีเด่น" ประเภทด้านบำเพ็ญประโยชน์


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!