ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ให้สัมภาษณ์ในการประชุมรับฟังความเห็นการพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค


2019-10-30 11:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Joint Space อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ในการประชุมรับฟังความเห็นการพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เกี่ยวกับพัฒนาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ถูมิภาค รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ในมุมมองของประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นความสำคัญ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน การเกษตร สู่การพัฒนาสินค้าแปรรูป เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าสินค้า ความหลากหลาย คุณภาพของสินค้าได้มากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทเฉพาะ และสมารถสะท้อนของการดำเนินอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี สำนักงานเลขาธินุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเก็บข้อมูล สำรวจ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!