ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลฯ ให้สัมภาษณ์ในการประชุมรับฟังความเห็นการพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค


2019-10-30 11:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 41

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Joint Space อ.เมือง จ.อุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์ในการประชุมรับฟังความเห็นการพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เกี่ยวกับพัฒนาการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ถูมิภาค รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริหาร ในมุมมองของประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีเล็งเห็นความสำคัญ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจด้านการค้าชายแดน การเกษตร สู่การพัฒนาสินค้าแปรรูป เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าสินค้า ความหลากหลาย คุณภาพของสินค้าได้มากขึ้น เพื่อนำไปพัฒนารูปแบบและกรอบการประเมินผลการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคมีความเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทเฉพาะ และสมารถสะท้อนของการดำเนินอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี สำนักงานเลขาธินุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นตัวแทนเก็บข้อมูล สำรวจ ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603