ประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี


2019-10-28 09:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 140

วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายอุทัย พลพวก วัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์พายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิ ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีทำให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะในส่วนของงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรม ได้ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี มีนโยบายประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อรวบรวมข้อมูลและประเมินผลกระทบจากพายุโซนร้อนฯ เสนอแนวทางมาตรการดำเนินงานเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการบูรณะ ฟื้นฟู และเยียวยาผลกระทบจากพายุโซนร้อนศ และรายงานผลการดำเนินงานต่อกระทรวงวัฒนธรรม ตามแนวทางดำเนินงานเพื่อประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟู

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดทำคำสั่งจังหวัดอุบลราชธานี แต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่าคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

จากสถานการณ์และผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

  • วัดและศาสนาสถานในพระพุทธศาสนา
  • ศาสนสถานในศาสนาอื่น แหล่งเรียนรู้และเครือข่ายทางวัฒนธรรม
  • แหล่งโบราณคดีและโบราณสถาณ

โดย จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประสบอุทกภัยจำนวน 25 อำเภอ 174 ตำบล 1,322 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 22,383 ครัวเรือน

และพื้นที่ได้รับผลกระทบและความเสียหาย ต่อวัดและศาสนางสถานในพนะพุทธศาสนา

  • วัด 120
  • ที่พักสงฆ์ 28

รวม 148

  • พระภิกษุ 794
  • สามเณร 198

รวม 992

ซึ่งปัจจุบันไม่มีวัดและที่พักสงฆ์ที่มีน้ำท่วมขัง

ทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานี ได้ประเมินผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลและดีเปรสชั่นคาจิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีกำหนดการดำเนินงานของคณะทำงานฯ ระยะเวลาในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562 และพิจารณาแผนการดำเนินการเพื่อประเมินผลกระทบและสนับสนุนการบูรณะพื้นฟื้นฟูผลกระทบจากพายุโซนร้อนโพดุลแล้วดรเปรสชั่นค่จิกิต่องานด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม จังหวัดอุบลราชธานีระยะเร่งด่วนระยะปานกลาง และระยะยาว


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!