ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิต และการตลาดโคเนื้อ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศ


2019-10-24 16:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 99

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ บุณฑริกสัตวแพทย์ฟาร์ม เลขที่ 133 หมู่ 5 บ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิต และการตลาดโคเนื้อ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิต และการตลาดโคเนื้อ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

  1. บุณฑริกสัตวแพทย์ฟาร์ม (ราชอาณาจักรไทย)
  2. WEALTH TREASURE SOLE Co., LTD (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
  3. CONG TY CP XNK LUONG THUC THANH SANG (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนในการนำเข้า-ส่งออก เพิ่มผลิตผล และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างประเทศ เป็นช่องทางการกักกันสัตว์ที่เป็นโรค สร้างความปลอดภัยตลอดจนเป็นการเชื่อมต่อการผลิต การตลาด และการจำหน่ายโคเนื้อระหว่าง 3 ประเทศ

และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ จะมีการลงนามซื้อ-ขายร่วมกัน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาให้เกียรติเป็นประธาน และแถลงนโยบาย พร้อมทั้งปฏิบัติการ Kick Off โครงการดังกล่าวร่วมกันอีกด้วย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!