ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิต และการตลาดโคเนื้อ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศ


2019-10-24 16:39

จำนวนครั้งที่อ่าน : 60

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ บุณฑริกสัตวแพทย์ฟาร์ม เลขที่ 133 หมู่ 5 บ้านป่าสน ตำบลโพนงาม อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิต และการตลาดโคเนื้อ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การผลิต และการตลาดโคเนื้อ อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 3 ประเทศ ซึ่งประกอบด้วย

  1. บุณฑริกสัตวแพทย์ฟาร์ม (ราชอาณาจักรไทย)
  2. WEALTH TREASURE SOLE Co., LTD (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว)
  3. CONG TY CP XNK LUONG THUC THANH SANG (สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความยั่งยืนในการนำเข้า-ส่งออก เพิ่มผลิตผล และสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างประเทศ เป็นช่องทางการกักกันสัตว์ที่เป็นโรค สร้างความปลอดภัยตลอดจนเป็นการเชื่อมต่อการผลิต การตลาด และการจำหน่ายโคเนื้อระหว่าง 3 ประเทศ

และในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ที่จะถึงนี้ จะมีการลงนามซื้อ-ขายร่วมกัน โดยมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมาให้เกียรติเป็นประธาน และแถลงนโยบาย พร้อมทั้งปฏิบัติการ Kick Off โครงการดังกล่าวร่วมกันอีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603