ประชุมการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/ 2562


2019-10-24 16:35

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,271

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:00 น. ณห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานีศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/ 2562 โดยมีนายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม

ด้วยจังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดจัดงานปีใหม่และงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานขวัญเมือง โดยกำหนดจัดงาน ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2562 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563 เพื่อหารายได้ช่วยกิจการสาธารณกุศล กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และเฉลิมฉลองปีใหม่และเพื่อให้การเตรียมการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้ประชุมปรึกษาหารือ ในวันนี้

โดยแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดงานเมื่อครั้งที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการเตรียมการจัดงานประจำปีและงานกาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2563 จังหวัดได้มีการประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ 22 ฝ่าย

พร้อมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการในแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามประกาศจังหวัดอุบลราชธานี ทั้งร่วมพิจารณากิจกรรมภายในงาน ให้เกิดผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี เป็นการมอบความสุขให้ชาวอุบล และคนไทย ชาวต่างชาติ รวมทั้งนักท่องเที่ยว เป็นของขวัญเทศกาลปีใหม่ไทย


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!