กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญกำลัง พลที่ช่วยงานผู้ประสบ อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562


2019-10-24 16:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 67

วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ วัดเสนาวงศ์ ชุมชนท่าบ้งมั่ง และปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว(ชุมชนเกตุแก้ว) หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับศูนย์การค้าอุบลสแควร์, บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด และภาคีเครือข่าย นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางบัวหลวง อาษาพล รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางสาวจารุณี พิมพ์หล่อรองกรรมการเลขาธิการ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางนิสา กองแก้ว สมาชิกหอการค้าค้าจังหวัดอุบลราชธานี, คณะเจ้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และทีมงาน ร่วมกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญกำลัง พลที่ช่วยงานผู้ประสบ อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 และทั้งสนับสนุนซุ้มอาหารโดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานทุกภาคส่วนจิตอาสาร่วมทำกิจกรรม

ด้วยในช่วงนี้ สถานการณ์อุทกภัยได้คลี่คลายและกลับเข้าสู้สภาวะปกติแล้ว จังหวัดจึงได้ร่วมชุมชนที่ประสบภัย จัดกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญกำลัง พลที่ช่วยงานผู้ประสบ อุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 เพื่อเป็นการขอบคุณและร่วมส่งกำลังพลทหารบางส่วนกับต้นสังกัดในวันนี้

ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมสนับสนุนกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญกำลังพลที่ช่วยงานผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 สนับสนุนงบประมาณสมทบจำนวน 5000 บาท และสนับสนุนซุ้มอาหารเพื่อประกอบเลี้ยงแก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603