ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาชนจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 1


2019-10-24 16:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 91

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาชนจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่ 1 โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และมีนางยุภาพร วิฑูรย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี, นางอภิญญา ชมภูมาศ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมประชุมหารือ

โดยมีวาระการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนที่ผ่านมา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

และมีวาระเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี 7 มิติ โดยแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนในแต่ละด้านให้มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นคณะอนุกรรมการ

พิจารณาแนวทางการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี

  • เด็กและเยาวชนจิตอาสา
  • การฟื้นฟูหลังน้ำลด

พิจารณาแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่สำหรับเด็กระดับจังหวัด

จังหวัดน่าอยู่สำหรับเด็กและเยาวชน 7 มิติ

  • มิติการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน
  • มิติการส่งเสริมความปลอดภัย
  • มิติการสร้างเสริมสุขภาพมิติการเรียนรู้
  • มิติการคุ้มครองสิทธิเด็ก
  • มิติพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน
  • มิติครอบครัว

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!