หอการค้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมน้ำใจ นำรถ Cleaning Express ทำความสะอาดบ้านเมือง หลังน้ำลด


2019-10-22 20:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 83

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว, ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองอุบลราชธานี,บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997,กล้องวงจรปิดวาตาชิอุบลราชธานี, บริษัท ต้องเจริญยนต์ จำกัด และบริษัท ช.รุ่งเรือง 149 จำกัด ทีม หอการค้า express cleaning นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายเอกรัฐ จิตกุศล, นายพงศธร สาระรักษ์, นายบุณยสิทธิ์ ศิริคูณ, นายพันนา ขันคำ, นายคมกริช ไชยโพธิ์, น.ส.แพรวโพยม พิชญ์อังกูร, นายพีรทัศน์ ศรีสุระ และคณะทีมงาน รวมน้ำใจ นำรถ Cleaning Express ทำความสะอาด สถานที่ วัด โรงเรียน อาคาร บ้านเรือน ชุมชน พื้นที่สาธารณะ หลังน้ำลด ในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603