หอการค้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมน้ำใจ นำรถ Cleaning Express ทำความสะอาดบ้านเมือง หลังน้ำลด


2019-10-22 20:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 139

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว, ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองอุบลราชธานี,บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997,กล้องวงจรปิดวาตาชิอุบลราชธานี, บริษัท ต้องเจริญยนต์ จำกัด และบริษัท ช.รุ่งเรือง 149 จำกัด ทีม หอการค้า express cleaning นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายเอกรัฐ จิตกุศล, นายพงศธร สาระรักษ์, นายบุณยสิทธิ์ ศิริคูณ, นายพันนา ขันคำ, นายคมกริช ไชยโพธิ์, น.ส.แพรวโพยม พิชญ์อังกูร, นายพีรทัศน์ ศรีสุระ และคณะทีมงาน รวมน้ำใจ นำรถ Cleaning Express ทำความสะอาด สถานที่ วัด โรงเรียน อาคาร บ้านเรือน ชุมชน พื้นที่สาธารณะ หลังน้ำลด ในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!