หอการค้า ร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมน้ำใจ นำรถ Cleaning Express ทำความสะอาดบ้านเมือง หลังน้ำลด


2019-10-22 20:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 88

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว, ชมรมผู้ประกอบการรถยนต์มือสองอุบลราชธานี,บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997,กล้องวงจรปิดวาตาชิอุบลราชธานี, บริษัท ต้องเจริญยนต์ จำกัด และบริษัท ช.รุ่งเรือง 149 จำกัด ทีม หอการค้า express cleaning นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายเอกรัฐ จิตกุศล, นายพงศธร สาระรักษ์, นายบุณยสิทธิ์ ศิริคูณ, นายพันนา ขันคำ, นายคมกริช ไชยโพธิ์, น.ส.แพรวโพยม พิชญ์อังกูร, นายพีรทัศน์ ศรีสุระ และคณะทีมงาน รวมน้ำใจ นำรถ Cleaning Express ทำความสะอาด สถานที่ วัด โรงเรียน อาคาร บ้านเรือน ชุมชน พื้นที่สาธารณะ หลังน้ำลด ในเขตพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงเดือนที่ผ่านมานี้


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing