ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-10-21 12:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ โดยมีการหารือ ในเรื่องด้านส่งเสริมผู้ประกอบการ และเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และบุคคลทั่วไป ที่สนใจทำธุรกิจ กิจการ ห้างร้าน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานียินดีให้การปรึกษาหารือสนันสนุนผู้ประกอบได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603