ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


2019-10-21 12:15

จำนวนครั้งที่อ่าน : 92

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 น. ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี คณะจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางพองาม ปรีดาสันติ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะ โดยมีการหารือ ในเรื่องด้านส่งเสริมผู้ประกอบการ และเป็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และบุคคลทั่วไป ที่สนใจทำธุรกิจ กิจการ ห้างร้าน หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานียินดีให้การปรึกษาหารือสนันสนุนผู้ประกอบได้อย่างต่อเนื่อง ร่วมผลักดันให้เกิดผลสำเร็จจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!