งานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุทธยา ประจำปี 2562 (ปีที่ 12)


2019-10-16 16:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 302

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ ลานหม่อมเจียงคำ วัดสุทัศนาราม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางนิสา กองแก้ว สมาชิกหอการค้าค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา ประจำปี 2562 (ปีที่ 12) เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาพระคุณในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ในวันที่ 20 ตุลาคม ของทุกปี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีหน่วยงานภาคราชการ เอกชน ประชาชน ร่วมงานพิธีในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ กองทุนเครือข่ายแห่งบุญหม่อมเจียงคำอนุสรณ์ มอบเกียรติบัตรให้กับ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเชิดชูเกียรติและรำลึก หม่อมเจียงคำ ชุมพล ณ อยุธยา โดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับมอบ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!