ปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4”


2019-10-16 15:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 760

โครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” จัดขึ้นในวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2562 จำนวน 3 วัน 2 คืน เส้นทางปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล เริ่มต้นจาก ศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานี - อุทยานแห่งชาติผาแต้ม - เขื่อนสิรินธร

โดยโครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ได้รับเสียงตอบรับจากนักปั่นจักรยานทั่วประเทศกว่า 500 คน ถือว่าเป็นการรวมตัวของนักปั่นจักรยานประเภททัวริ่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนด้วยดีทั้งจากจังหวัดอุบลราชธานี ภาครัฐ และเอกชน

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, ชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดอุบลราชธานี, กลุ่มจักรยานทัวริ่ง Thailand และคณะผู้จัดงาน จึงได้จัดกิจกรรม โครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” โดยมีวัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอุบลราชธานี
  2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน และเยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
  3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนตลอดไป
  4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีกลมเกลียวกัน หรือความร่วมมือและร่วมใจกัน
  5. การสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะผู้จัดงาน ยังได้เน้นความปลอดภัยโดยได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจตลอดระยะทางปั่นตลอดรายการ เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี หันมาใช้จักรยานในการเดินทางและในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวเป็นกิจกรรมหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี

เครดิตภาพ : Vachara Songsri


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!