"FIRST MEETING YEC 2019"


2019-10-15 15:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 625

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30 น. - 16:00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม เชฟโรเลต้จริญชัย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON นำโดย คุณธารทิพย์ ไชยสงคราม ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมประชุม First Meeting YEC 2019

โดยมี คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี คุณณภพ ลายวิเศษกุล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กล่าวต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่

และโดย ประธานกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON กล่าวต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สิทธิประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆของ YEC


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing