"FIRST MEETING YEC 2019"


2019-10-15 15:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 607

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30 น. - 16:00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม เชฟโรเลต้จริญชัย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON นำโดย คุณธารทิพย์ ไชยสงคราม ประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON พร้อมด้วยคณะกรรมการ/สมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON ร่วมประชุม First Meeting YEC 2019

โดยมี คุณประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ โดยมี คุณณภพ ลายวิเศษกุล ที่ปรึกษาและคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ กล่าวต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่

และโดย ประธานกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC UBON กล่าวต้อนรับสมาชิกผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และคณะกรรมการ พร้อมทั้งชี้แจงที่มา วัตถุประสงค์ เป้าหมาย สิทธิประโยชน์ ในกิจกรรมต่างๆของ YEC


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603