ชาวอุบลพร้อมใจ ขอบคุณ พี่ติ๊ก ชิโร่ กันทุกคน


2019-10-13 05:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 59

สำหรับ คนพิเศษ ก็ต้องของพิเศษ ลงมือทำด้วยเองด้วยสิ่งที่พอทำได้ ขอมอบงานชิ้นนี้ แทนคำขอบคุณ จากเราชาวอุบล ทุกคน สำหรับพี่ติ๊ก ชิโร่ และคณะ ปั่นจากกรุงเทพ ถึงอุบล เพื่อเราชาวอุบล

สำหรับ คนๆหนึ่ง ตั้งใจ ปั่นเดี่ยวมา อุบล เพื่อให้กำลังใจ พวกเรา ก็ไม่รู้จะขอบคุณเป็นรูปธรรมอย่าง การปั่นมาถึงอุบล ระยะ เกิน500 กิโลเมตร ต้องตั้งใจจริง สิ่งที่มอบให้ต้องมากกว่าคำขอบคุณ

ในฐานะประธานหอการค้า ทำสิ่งนี้ ( กรอบรูป) คงบอกมครทำก็ได้..(จ้าง) แต่เบือกจะพยายามทำเอง ผมใช้เวลา คิด แบะลงมือ 6..ชั่วโมง กว่าจะได้สิ่งนี้ออกมา เริ่มตั้ง จะทำอะไร ตกลงทำใบประกาศ / ใบแสดงความรู้สึก

ตกลง ทำใบขอบคุณ แสดงความรู้สึก แทนคำขอบคุณ ลงมือ คิด ข้อความ และหารูป....วางแนวทาง คิดๆๆๆ

ลงมือหารูป.....(ต้องขอบคุณเจ้าภาพที่ผมค้นได้จาก google)

ขอบคุณ เจ้าของภาพ ครับ

ทำการตกแต่ง จะไดร์คัดรูป ก็ ทำไม้่เป็น ทำอย่างไรดี ค้นหาในตำรา ใช้ ตัวนี้ ง่ายที่สุด ตัวยางลบ (ใครทำ โปรแกรมโปรโต้ซ้อป คงคิดว่างานเด็กเลย)

ต่อไปคิดข้อความ คิดๆๆ จะ บอกอย่างไร ดี จึง เหมาะ พอ สำหรับ พี่ติ๊ก คนมีน้ำใจ หอบน้ไใจ มาไล่น้ำท่วม

ได้ ข้อความ เมื่อผ่านไป 2 ชั่วโมงแก้ไขหรือลบสิ่งนี้

แล้วคิดหาวิธี ทำให้สำเร็จ เพื่อมอบให้ พี่ติ๊ก ชิโร่ แทนคำขอบคุณ ไปเลือกกรอบเอง ทำเองทุกขั้นตอน รวม แล้ว ตั้งแต่ เที่ยงถึง 18.00 น เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมมอบ ให้ คนพิเศษ แทนคำขอบคุณ เราชาวอุบลขพร้อมใจ ขอบคุณ พี่ติ๊กและคณะ กันทุกคน ทั้งจังหวัดอุบล ปล.ตั้งใจจะ ไปมอบให้ วันนี ในนาม หอการค้าอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603