ชาวอุบลพร้อมใจ ขอบคุณ พี่ติ๊ก ชิโร่ กันทุกคน


2019-10-13 05:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 101

สำหรับ คนพิเศษ ก็ต้องของพิเศษ ลงมือทำด้วยเองด้วยสิ่งที่พอทำได้ ขอมอบงานชิ้นนี้ แทนคำขอบคุณ จากเราชาวอุบล ทุกคน สำหรับพี่ติ๊ก ชิโร่ และคณะ ปั่นจากกรุงเทพ ถึงอุบล เพื่อเราชาวอุบล

สำหรับ คนๆหนึ่ง ตั้งใจ ปั่นเดี่ยวมา อุบล เพื่อให้กำลังใจ พวกเรา ก็ไม่รู้จะขอบคุณเป็นรูปธรรมอย่าง การปั่นมาถึงอุบล ระยะ เกิน500 กิโลเมตร ต้องตั้งใจจริง สิ่งที่มอบให้ต้องมากกว่าคำขอบคุณ

ในฐานะประธานหอการค้า ทำสิ่งนี้ ( กรอบรูป) คงบอกมครทำก็ได้..(จ้าง) แต่เบือกจะพยายามทำเอง ผมใช้เวลา คิด แบะลงมือ 6..ชั่วโมง กว่าจะได้สิ่งนี้ออกมา เริ่มตั้ง จะทำอะไร ตกลงทำใบประกาศ / ใบแสดงความรู้สึก

ตกลง ทำใบขอบคุณ แสดงความรู้สึก แทนคำขอบคุณ ลงมือ คิด ข้อความ และหารูป....วางแนวทาง คิดๆๆๆ

ลงมือหารูป.....(ต้องขอบคุณเจ้าภาพที่ผมค้นได้จาก google)

ขอบคุณ เจ้าของภาพ ครับ

ทำการตกแต่ง จะไดร์คัดรูป ก็ ทำไม้่เป็น ทำอย่างไรดี ค้นหาในตำรา ใช้ ตัวนี้ ง่ายที่สุด ตัวยางลบ (ใครทำ โปรแกรมโปรโต้ซ้อป คงคิดว่างานเด็กเลย)

ต่อไปคิดข้อความ คิดๆๆ จะ บอกอย่างไร ดี จึง เหมาะ พอ สำหรับ พี่ติ๊ก คนมีน้ำใจ หอบน้ไใจ มาไล่น้ำท่วม

ได้ ข้อความ เมื่อผ่านไป 2 ชั่วโมงแก้ไขหรือลบสิ่งนี้

แล้วคิดหาวิธี ทำให้สำเร็จ เพื่อมอบให้ พี่ติ๊ก ชิโร่ แทนคำขอบคุณ ไปเลือกกรอบเอง ทำเองทุกขั้นตอน รวม แล้ว ตั้งแต่ เที่ยงถึง 18.00 น เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมมอบ ให้ คนพิเศษ แทนคำขอบคุณ เราชาวอุบลขพร้อมใจ ขอบคุณ พี่ติ๊กและคณะ กันทุกคน ทั้งจังหวัดอุบล ปล.ตั้งใจจะ ไปมอบให้ วันนี ในนาม หอการค้าอุบลราชธานี


วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2565

เรื่อง มอบหมายภารกิจการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานต้นเรื่อง สนง.จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 1-15 สิงหาคม 2565 เวลา ........น. ณ บริเวณสวนสาธารณะทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ

เลขลงรับที่ 378/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

https://drive.google.com/file/d/1j_VNzqtDPoL2nuHDGl5My1jGYn23snrV/view?usp=sharing

วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 3 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 6 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 10 สิงหาคม 2565

วันจันทร์ที่ 11 สิงหาคม 2565

วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 13 สิงหาคม 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2565

วันศุกร์ที่ 15 สิงหาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2565

เวลา 09.30 น. ณ ..........

เรื่อง ขอเชิญชวนเสนอชื่อและผลงานเข้ารับการพิจารณารางวัลคุณธรรมอวอร์ด ปี 2564 ประเภทสื่อ ประเภทบุุคคลและประเภทชุมชนและองค์กร

หน่วยงานต้นเรื่อง กลุ่มงานสื่อสารและรณรงค์ทางสังคม

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

การปฏิบัติ วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565

หมายเหตุ เสนอผลงานได้ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565

การแต่งกาย :

มอบหมายให้..รอมอบหมาย.. เป็นผู้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2565 ลงรับวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1V7PNra_ubjRhEvF7uLGmDwf_BxN9wB2F/view?usp=sharing