ชาวอุบลพร้อมใจ ขอบคุณ พี่ติ๊ก ชิโร่ กันทุกคน


2019-10-13 05:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

สำหรับ คนพิเศษ ก็ต้องของพิเศษ ลงมือทำด้วยเองด้วยสิ่งที่พอทำได้ ขอมอบงานชิ้นนี้ แทนคำขอบคุณ จากเราชาวอุบล ทุกคน สำหรับพี่ติ๊ก ชิโร่ และคณะ ปั่นจากกรุงเทพ ถึงอุบล เพื่อเราชาวอุบล

สำหรับ คนๆหนึ่ง ตั้งใจ ปั่นเดี่ยวมา อุบล เพื่อให้กำลังใจ พวกเรา ก็ไม่รู้จะขอบคุณเป็นรูปธรรมอย่าง การปั่นมาถึงอุบล ระยะ เกิน500 กิโลเมตร ต้องตั้งใจจริง สิ่งที่มอบให้ต้องมากกว่าคำขอบคุณ

ในฐานะประธานหอการค้า ทำสิ่งนี้ ( กรอบรูป) คงบอกมครทำก็ได้..(จ้าง) แต่เบือกจะพยายามทำเอง ผมใช้เวลา คิด แบะลงมือ 6..ชั่วโมง กว่าจะได้สิ่งนี้ออกมา เริ่มตั้ง จะทำอะไร ตกลงทำใบประกาศ / ใบแสดงความรู้สึก

ตกลง ทำใบขอบคุณ แสดงความรู้สึก แทนคำขอบคุณ ลงมือ คิด ข้อความ และหารูป....วางแนวทาง คิดๆๆๆ

ลงมือหารูป.....(ต้องขอบคุณเจ้าภาพที่ผมค้นได้จาก google)

ขอบคุณ เจ้าของภาพ ครับ

ทำการตกแต่ง จะไดร์คัดรูป ก็ ทำไม้่เป็น ทำอย่างไรดี ค้นหาในตำรา ใช้ ตัวนี้ ง่ายที่สุด ตัวยางลบ (ใครทำ โปรแกรมโปรโต้ซ้อป คงคิดว่างานเด็กเลย)

ต่อไปคิดข้อความ คิดๆๆ จะ บอกอย่างไร ดี จึง เหมาะ พอ สำหรับ พี่ติ๊ก คนมีน้ำใจ หอบน้ไใจ มาไล่น้ำท่วม

ได้ ข้อความ เมื่อผ่านไป 2 ชั่วโมงแก้ไขหรือลบสิ่งนี้

แล้วคิดหาวิธี ทำให้สำเร็จ เพื่อมอบให้ พี่ติ๊ก ชิโร่ แทนคำขอบคุณ ไปเลือกกรอบเอง ทำเองทุกขั้นตอน รวม แล้ว ตั้งแต่ เที่ยงถึง 18.00 น เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมมอบ ให้ คนพิเศษ แทนคำขอบคุณ เราชาวอุบลขพร้อมใจ ขอบคุณ พี่ติ๊กและคณะ กันทุกคน ทั้งจังหวัดอุบล ปล.ตั้งใจจะ ไปมอบให้ วันนี ในนาม หอการค้าอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing