ต้อนรับ นักปั่นจากทั้วประเทศ ได้เดินทางมาร่วมโครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล... “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4”


2019-10-11 14:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 268

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. นักปั่นจากทั้วประเทศ ได้เดินทางมาร่วมโครงการปั่นจักรยานทัวริ่งทางไกล “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” การเดินทางโดยรถไฟ จากกรุงเทพ - อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

โดยมี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายนรพงศ์พันธ์ อาชวานันทกุล กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีและประธานจัดโครงการคอยต้อนรับนักปั่น

โครงการ “อุบลแคมป์ปิ้งทัวริ่งไทยแลนด์ ครั้งที่ 4” ถือเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับจังหวัดอุบลราชธานี หลังจากประสบเหตุการณ์อุทกภัย และยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน อีกด้วย

โดยเส้นทางปั่น เริ่มต้นจากศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ไปยังอุทยานแห่งชาติผาแต้ม วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว และเขื่อนสิรินธร ระยะทางปั่น 3 วัน 2 คืน ระยะทางรวม 250 กิโลเมตร


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603