ประชุมด้านการค้าการลงทุน ต่อยอด MOU 6 ก.ค.62 “หอการค้าเสนอ free zone ช่องเม็ก”


2019-10-09 11:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 89

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 ณ ห้องพรหมวรราช ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจังหวัดด้านการค้าการลงทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในที่ประชุม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย-ลาว ร่วมหารือ

ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลงทุน การศึกษา และการท่องเที่ยว ร่วมกับ ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวขึ้น เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์จำปาสัก เพื่อเป็นการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนในอนาคต รวมถึงร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และยกระดับเขตเศรษฐกิจพิเศษส่งเสริมการค้าชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้กำหนดจัดประชุมในครั้งนี้ขึ้น

ด้วยช่องเม็ก ที่เคยคึกคัก เนื่องจากมีการเข้าออก ชายแดน ระหว่างกัน เพียงยื่นสำเนาบัตรประชาชน เสียค่าธรรมเนียมให้ฝั่งลาวคนละ 20 บาท จับจ่ายซื้อของได้ ในช่วงนั้นคนไปช่องเม็กกันคึกคักมาก ถือเป็นสถานที่ต้องแวะของทัวร์นักท่องเที่ยว

ต่อมาได้กำหนดว่า ทุกคน ต้องทำ Border Pass(ใบผ่านแดน) ทำให้เกิดค่าใช้จ่าย และต้องใช้เวลา ทำให้รถท่องเที่ยว ลดจำนวนลง แทบไม่ไป ส่วนคนลาวนั้น ไม่มาเที่ยวชายแดน ซื้อของอย่างเคย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี จึงเสนอที่ประชุมให้จัด freezone ชายแดน จากจุดชายแดน (รั้วเขตชั่วคราว) ไปฝังไทยระยะทาง 500 เมตร ฝั่งลาว 500 เมตร ให้ใช้วิธีแรกเริ่ม คือ ใช้สำเนาบัตร สำหรับกรณีการใช้ Border Pass จะใช้เมื่อเข้าลึกเกิน 500 เมตร

ที่ประชุมรับไว้เพื่อพิจารณา ใน คณะอนุกรรมการ เพื่อหารายละเอียดเพื่อผลักดัน

และฝ่ายลาว (สภาการค้าและอุตสาหกรรม แขวงจำปาสัก สปป.ลาว) มีข้อเสนอดังนี้

  1. tax refun ที่ช่องเม็ก
  2. Border Pass (ใบผ่านแดน) ขยายระยะเวลาได้ 7 วัน เข้ามาได้ 2-3 จังหวัดในไทย หลายแขวงในลาว
  3. ขยายเวลาเข้าออกด่าน จากเดิม เป็น 05.00-22.00 น.
  4. เพิ่มวงเงินในการนำเงินเข้าประเทศ
  5. การนำสินค้าเกษตรเข้าไทย เช่น มัน กาแฟ (ลาวขอ นำเข้าทางช่องเม็ก )

(ทั้ง 5 ข้อ ฝ่ายลาวเสนอให้ จังหวัด และหอการค้า สภาการค้า สนับสนุน)

ผลการประชุมสรุปสังเขป ดังนี้

  1. เรื่องที่ลาวมาเสนอ (5 ประเด็น) และ เอกชนไทยเสนอ (2 ประด็น) ไทย หอการค้า คือ freezone และ การพบปะกัน เดือนละครั้ง ที่ชายแดน
  2. เรื่อง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มทางการค้า ลงทุน ท่องเที่ยว ทั้งสองฝ่าย
  3. เรื่องการพัฒนาระบบข้อมูล ร่วมกัน ส่วนนี้ หอการค้า รับเป็นเจ้าภาพ เพราะทำอยู่แล้ว และเป็น นโยบายจังหวัด มีการทำ Bigdata ในกรอบ smart city

ประเด็น ที่ทางหอการค้าจังหวัด ต้องผลักดัน คือ การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า ระหว่างกันให้เพิ่มขึ้น และการทำฐานข้อมูล เชื่อมการค้า แลกเปลี่ยนกัน


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!