วันนี้ขอเชิญ มาร่วมกัน"ทำดี ทำทันที อย่ารีรอ" BIG CLEANING DAY เพื่ออุบลสวยงามดังเดิม เพื่อระลึกถึงคนจิตอาสา " ป๋าแสง"


2019-10-06 06:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 230

วันนี้7 ตุลาคม ขอเชิญ มาร่วมกัน"ทำดี ทำทันที อย่ารีรอ" BIG CLEANING DAY เพื่ออุบลสวยงามดังเดิม เพื่อระลึกถึงคนจิตอาสา " ป๋าแสง"

วันจันทร์ 7 ตุลาคม นี้ เวลา 10.00-12.00 ที่ท่าน้ำตลาดใหญ่ ถึงหาดวัดใต้ (ระยะทาง 1.2 กม) ร่วมกันทำความสะอาดเมือง ร่วมกันเราชาวอุบล

เชิญชวนมาร่วมกันให้มากๆ เพื่อสานต่อ อุดมการณ์ "ป๋าแสง"

วันที่ 7ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ท่าน้ำตลาดใหญ่ ไปจนถึง หาดวัดใต้ (ระยะทาง1.2 กม.)

เชิญพี่น้อง

ชาวอุบลร่วม จิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม อุทิศให้ กับ ป๋าแสง คนอุบล ต้นแบบ ทำงานเพื่อสังคม

UBON BIG CLEANING DAY เพื่อระลึกถึง " ป๋าแสง"

ผม ได้ประสาน ทุกฝ่าย ไม่ว่าเทศบาลนครอุบล ราชการ อพปร ทหาร ชาวตลาดใหญ่ ชุมชนริมมูล นักเรียน นักศึกษา เอกชน ( หอการค้า สภาอุตสหกรรม ผู้ประกอบการ ห้างร้านฯลฯ

มาร่วมกัน ทำงานเพื่อสังคม สืบสานอุดมการณ์ ป๋าแสง ที เสียสละ เพื่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวม

มาลงแขก มีแรงออกแรง มีทุนสนับสนุน เครื่องมือ มีฝีมือ ทำอาหารมาเลี้ยงกันขอบริจาคเครื่องมือ ทำความสะอาด ขอบริจาคอาหารเที่ยงเลี้ยงจิตอาสา

เราจะทำงานด้วยกัน ทานมื้อเที่ยวร่วมกัน เพื่อ เสียสละ ทำงานเพื่อสังคม

UBON BIG CLEANING DAY เพื่อระลึกถึง " ป๋าแสง"

มีจำนวนจำกัดมากมาก มาก่อนอาจได้ใส่

แบบนี้ มี 200 ตัว มาก่อน ได้ กลับไปเป็นที่ระลึก

บ้านนี้ สนับสนุน เต็มที่

อยากให้ เกิดแบบนี้

ร่วมด้วยช่วยกัน อุบลสะอาดแน่นอน

สิ่งที่ต้องการมากๆ


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603