วันนี้ขอเชิญ มาร่วมกัน"ทำดี ทำทันที อย่ารีรอ" BIG CLEANING DAY เพื่ออุบลสวยงามดังเดิม เพื่อระลึกถึงคนจิตอาสา " ป๋าแสง"


2019-10-06 06:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 232

วันนี้7 ตุลาคม ขอเชิญ มาร่วมกัน"ทำดี ทำทันที อย่ารีรอ" BIG CLEANING DAY เพื่ออุบลสวยงามดังเดิม เพื่อระลึกถึงคนจิตอาสา " ป๋าแสง"

วันจันทร์ 7 ตุลาคม นี้ เวลา 10.00-12.00 ที่ท่าน้ำตลาดใหญ่ ถึงหาดวัดใต้ (ระยะทาง 1.2 กม) ร่วมกันทำความสะอาดเมือง ร่วมกันเราชาวอุบล

เชิญชวนมาร่วมกันให้มากๆ เพื่อสานต่อ อุดมการณ์ "ป๋าแสง"

วันที่ 7ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ท่าน้ำตลาดใหญ่ ไปจนถึง หาดวัดใต้ (ระยะทาง1.2 กม.)

เชิญพี่น้อง

ชาวอุบลร่วม จิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม อุทิศให้ กับ ป๋าแสง คนอุบล ต้นแบบ ทำงานเพื่อสังคม

UBON BIG CLEANING DAY เพื่อระลึกถึง " ป๋าแสง"

ผม ได้ประสาน ทุกฝ่าย ไม่ว่าเทศบาลนครอุบล ราชการ อพปร ทหาร ชาวตลาดใหญ่ ชุมชนริมมูล นักเรียน นักศึกษา เอกชน ( หอการค้า สภาอุตสหกรรม ผู้ประกอบการ ห้างร้านฯลฯ

มาร่วมกัน ทำงานเพื่อสังคม สืบสานอุดมการณ์ ป๋าแสง ที เสียสละ เพื่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวม

มาลงแขก มีแรงออกแรง มีทุนสนับสนุน เครื่องมือ มีฝีมือ ทำอาหารมาเลี้ยงกันขอบริจาคเครื่องมือ ทำความสะอาด ขอบริจาคอาหารเที่ยงเลี้ยงจิตอาสา

เราจะทำงานด้วยกัน ทานมื้อเที่ยวร่วมกัน เพื่อ เสียสละ ทำงานเพื่อสังคม

UBON BIG CLEANING DAY เพื่อระลึกถึง " ป๋าแสง"

มีจำนวนจำกัดมากมาก มาก่อนอาจได้ใส่

แบบนี้ มี 200 ตัว มาก่อน ได้ กลับไปเป็นที่ระลึก

บ้านนี้ สนับสนุน เต็มที่

อยากให้ เกิดแบบนี้

ร่วมด้วยช่วยกัน อุบลสะอาดแน่นอน

สิ่งที่ต้องการมากๆ


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing