UBON BIG CLEANING DAY เพื่อระลึกถึง " ป๋าแสง"


2019-10-05 05:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 398

เชิญพี่น้องชาวอุบลร่วม จิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม อุทิศให้ กับ ป๋าแสง คนอุบล ต้นแบบ ทำงานเพื่อสังคม UBON BIG CLEANING DAY เพื่อระลึกถึง " ป๋าแสง" 7 ตุลาคม 10.00-12.00 ที่ท่าน้ำตลาดใหญ๋

เชิญชวนมาร่วมกันมาให้มากๆ เพื่อสานต่อ อุดมการณ์ "ป๋าแสง"

วันที่ 7ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ท่าน้ำตลาดใหญ่ ไปจนถึง หาดวัดใต้ (ระยะทาง1.2 กม.)เชิญพี่น้องชาวอุบลร่วม จิตอาสา ทำงานเพื่อสังคม อุทิศให้ กับ ป๋าแสง คนอุบล ต้นแบบ ทำงานเพื่อสังคม UBON BIG CLEANING DAY เพื่อระลึกถึง " ป๋าแสง"

ผม (นิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบล) ได้ประสาน ทุกฝ่าย ไม่ว่าเทศบาลนครอุบล ราชการ อพปร ทหาร ชาวตลาดใหญ่ ชุมชนริมมูล นักเรียน นักศึกษา เอกชน ( หอการค้า สภาอุตสหกรรม ผู้ประกอบการ ห้างร้านฯลฯมาร่วมกัน ทำงานเพื่อสังคม สืบสานอุดมการณ์ ป๋าแสง ที เสียสละ เพื่อสังคมและประโยชน์ส่วนรวม

........มาลงแขก มีแรงออกแรง มีทุนสนับสนุน เครื่องมือ มีฝีมือ ทำอาหารมาเลี้ยงกัน

ขอบริจาคเครื่องมือ ทำความสะอาด ขอบริจาคอาหารเที่ยงเลี้ยงจิตอาสา

เราจะทำงานด้วยกัน ทานมื้อเที่ยวร่วมกัน เพื่อ เสียสละ ทำงานเพื่อสังคม

UBON BIG CLEANING DAY เพื่อระลึกถึง " ป๋าแสง"


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!