คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ลงสอดส่องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


2019-10-04 12:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 92

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ชุดที่2 ลงสอดส่องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ในการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีงบประมาณ 200,000 บาท ได้ทำไปแล้ว 5 ป้าย ทางคณะกรรมการฯ เสนอให้เพิ่มจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างจังหวัดขึ้นอีก โดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดียิ่ง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603