คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ลงสอดส่องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี


2019-10-04 12:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 94

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. - 11.30 น. นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี) ร่วมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ชุดที่2 ลงสอดส่องสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี ในการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งมีงบประมาณ 200,000 บาท ได้ทำไปแล้ว 5 ป้าย ทางคณะกรรมการฯ เสนอให้เพิ่มจุดติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างจังหวัดขึ้นอีก โดยมี นางกมลพร คำนึง ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ เป็นอย่างดียิ่ง


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing