“หอการค้าอุบลฯ Cleaning Express ชุมชนบ้านดอนงิ้ว”


2019-10-04 12:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 121

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 12.00 - 17.00 น. หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นำนักศึกษา จำนวน 20 คน ทำความสะอาด ณ ชุมชนบ้านดอนงิ้ว บริษัท ทูฟาร่า รีนิวอัล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๓/๑ ถนนประชาราษฎร์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมี ท่านจุลพงษ์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ ร่วมพัฒนาและฟื้นฟูสถานที่ที่ถูกน้ำท่วมในครั้งนี้ อีกด้วย


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603