"หอการค้าอุบลฯ Cleaning Express ชุมชนบุ่งกะแซว"


2019-10-04 11:32

จำนวนครั้งที่อ่าน : 100

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จำนวน 20 คน ร่วมทำความสะอาดบ้านเรือนให้ผู้ประสบอุทกภัย ในบริเวณ ชุมชนบุ่งกะแซว อ. เมือง จ. อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603