"หอการค้าอุบลฯ Cleaning Express บ้านนาเยีย"


2019-10-04 11:20

จำนวนครั้งที่อ่าน : 43

วันที่ 29 กันยายน 2562 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และเจ้าหน้าจากมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จ.อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่ทำความสะอาด ณ ศาลาประชาคมหมู่ 2 บ้านนาเยีย ต.นาเยีย อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี หลังน้ำลดจากเหตุการณ์อุทกภัย

ทั้งนี้ ขอขอบคุณหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ที่สนับสนุนรถฉีดน้ำ Cleaning Express

ประธานชมรมผู้ค้ารถยนต์มือสองอุบลราชธานี หจก. ก้านเจริญยนต์ ที่สนับสนุนรถตู้ 2คัน เพื่อรับส่งคณะอาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จำนวน 30 ท่าน

และขอบคุณเจ้าหน้าจากมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต จ.อุบลราชธานี จำนวน 8 ท่าน

ที่มาร่วมทำความสะอาดในครั้งนี้


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603