“หอการค้าอุบลฯ Cleaning Express วัดป่าสว่างวีรวงศ์”


2019-10-04 11:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 68

วันที่ 28 กันยายน 2562 หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้นำรถ Cleaning Express มาทำความสะอาด หลังน้ำลด ณ วัดป่าสว่างวีรวงศ์


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603