แถลงข่าว โครงการ ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม


2019-10-03 16:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 437

วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมแถลงข่าว โครงการ ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และนายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี) และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกล่าวแถลงข่าว

ด้วย อุทกภัยอุบลราชธานี ปีนี้ เป็นอุทกภัยที่ เกิดทั้งจังหวัดอุบลราชธานี เกิดความเสียหายทั้งจังหวัด ทุกภาคส่วนได้ ได้ระดมความช่วยเหลือมาจากทั่วประเทศ ทั้งที่มีช่วยเหลือด้วยตนเอง และ ส่งสิ่งของมาช่วย ถือเป็นเรื่องที่ยืนยันได้ว่า “คนไทยไม่ทิ้งกัน” น้ำมามากเป็นประวัติการณ์ ถือ อุทกภัยครั้งใหญ่ เป็นอันดับสองเรื่องระดับน้ำ แต่หากจะพิจารณาความเสียหายแล้ว ถือเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเป็นการท่วมทั้งจังหวัด แต่อย่างไรก็ตาม น้ำมาและก็ไปทุกฝ่ายร่วมแรงร่วมใจ ช่วยกัน ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปได้ด้วยดี ปัจจุบันน้ำก็เริ่มลดลงตามลำดับ คาดว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ใน เดือนนี้ (ตุลาคม)

เมื่อน้ำลด การฟื้นฟูก็คือ ภารกิจหนักที่จะเริ่มขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตร ภาคเศรษฐกิจ โดยภาคครัวเรือน ประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมบ้าน การจัดหาเครื่องใช้ในครัวเรือน เช่น ที่นอน หมอน มุ้ง ของใช้ในครัวเรือน รวมทั้งการซ่อมแซมบ้าน ทุกอย่างจะต้องเริ่มขึ้น จากการร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี จึงร่วมประชุมหารือกันเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ผ่าน และมีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างไรบ้าง ที่ประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า “ต้องช่วย” โดยจะร่วมกัน ลดสินค้าและบริการ เพื่อเป็นการลดภาระในการจะฟื้นฟูตนเองให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข เพราะในการนี้จะต้องเงินซ่อมแซมบ้าน จัดหาสิ่งของในครอบครัวจำนวนมาก โดยมีหลักการเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่า มีร้านใดบ้างจะร่วมด้วย ช่วยเหลือในครั้งนี้ จึงจะติดป้ายไวนิลแสดงถึงว่าร้านนี้ ยินดีช่วยเหลือ ในการลดราคาสินค้าและบริการ ก็ให้เป็นตามกำลังความสามารถของแต่ละร้านที่ลดราคาสินค้าและบริการ หรืออาจแจก แถมหรือให้สิ่งอื่นใด ตามแต่จะดำเนินการได้ (ตามศักยภาพของแต่ละร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ)

และโครงการนี้ ใช้ชื่อโครงการว่า “ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม เชิญชวนร้านค้ามาร่วมโครงการทั้งเมือง” โดยมีป้ายไวนิลเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงร้านที่เข้าร่วมโครงการ ขณะนี้มีร้านค้าทั้งเล็กและห้างใหญ่เข้าร่วมโครงการฯ จนถึงวันนี้ จำนวนกว่า 50 ร้านค้า รายละเอียดสินค้าลดราคาแต่ละร้านจะปรากฏใน เว็บไซต์ และเพจ FACEBOOK ของ หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี WWW.UBONCHAMBER.NET

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดในวันนี้ และจะมีเพิ่มขึ้นอีก จะช่วยเหลือแบ่งเบาและเสริมสร้างกำลังใจให้พี่น้องชาวอุบลที่ประสบภัยน้ำท่วมได้มีขวัญกำลังใจ สู้ภัยน้ำท่วม มีชีวิตกลับมาปกติเหมือนเดิม ด้วยแรงศรัทธาของเราคนไทยที่มีน้ำใจกัน รักสามัคคี ช่วยเหลือกัน เป็นประจักษ์ ชาติหนึ่งในโลก “คนไทยไม่ทิ้งกัน”

และต้องขอขอบคุณ นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้ร่วมเป็นประธานในวันนี้ ท่านได้ทำงานหนักตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ลดสินค้าบริการ ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกร้าน ที่มีน้ำใจช่วยเหลืออย่างพร้อมใจ พร้อมเพรียง พวกเราพร้อมใจ พร้อมทำ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ช่วยเหลือ พี่น้องชาวอุบล ด้วยกัน

และขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่มา ร่วมงานแถลงข่าวในวันนี้.

รายชื่อผู้ประกอบการ บริษัท/ห้างร้าน สมาชิกหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

ที่เข้าร่วมโครงการ ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 1. Home Pro โทร: 099-2391446
 2. Home Hub โทร: 087-0811825
 3. โตโต้ผ้าม่าน โทร: 081-5937890
 4. บริษัท เกียติรสุรนนท์ จำกัด โทร: 062-6356614
 5. ยอดเพชร AIA โทร: 082-7924651
 6. บริษัท อีซูซุตังปักอุบล โทร: 081-8771989
 7. มงคลคาร์เซ็นเตอร์ โทร: 081-7900603
 8. บ.สาริน จำกัด โทร: 081-8769977
 9. Ratchada24 AEC Real Estate โทร: 065-0016999
 10. บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขาอุบลราชธานี โทร: 092-2471327
 11. ร้านตั้งซุ่นเส่ง เฟอร์นิเจอร์ โทร: 089-7179817
 12. โรบินสัน อุบลราชธานี โทร: 093-3239589
 13. หจก.ศูนย์รถยนต์อุบลเซอร์วิส 1997 โทร: 089-8459761
 14. ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด โทร: 081-8795453
 15. โรงแรมทอแสงอุบล โทร: 081-987787
 16. ร้านแสงถาวร โทร: 086-4486144
 17. รวมสินไทย (วาริน 1 สายรอบเมือง 1)
 18. หจก.ศรีสมไทยอุบล เครื่องสำอางและสินค้าอุปโภคในราคาขายส่ง โทร: 086-4788158, 045-241890
 19. ร้านใหญ่เซอร์วิท
 20. ร้านเออร์วิ่งสุขภัณฑ์ โทร: 045-311910, 080 163 5280
 21. ใหญ่ ออโต้คาร์ โทร: 093-5645915
 22. กล้องวงจรปิด วาตาชิอุบลฯ โทร: 086-2592999
 23. ร้าน Y'did โทร: 081-593-8133 (คุณโย)
 24. ร้านอาหารออนซอน โทร: 098-236-4954 (คุณอ้อ)
 25. ร้านล้อแม็กซ์ Saving Tire โทร: 045-317686 FB : ขายล้อแม็กซ์ Saving Tire
 26. ห้างเลี่ยงเฮงเครื่องครัว โทร: 045261848 ไลน์ : @LHKITCHEN FACEBOOK: ห้างเลี่ยงเฮงเครื่องครัว
 27. โรงแรมชาญสุดา เลควิว โทร : 045315345 FACEBOOK : โรงแรมชาญสุดา เลควิว
 28. หมูยอกิมลั้งแยกวนารมย์ โทร: 0896671223 FACEBOOK: หมูยอกิมลั้งแยกวนารมย์
 29. กล้องวงจรปิด วาตาชิอุบลราชธานี โทร: 086-2592999
 30. บ้านสวนนวดไทย โทร: 06-1365-5644 (อาหน่อง)
 31. บริษัทเจริญใจดีเทรดดิ้ง1988จำกัด โทร: 045-264883 Line : ccdfurniture
 32. บ้านนาคาแฟ่ โทร: 080-419-8419 (คุณฟ้า), 098-239-9409 (คุณนิชา)
 33. เมืองวัสดุ โทร: 087-649-5299 (คุณเหมียว)
 34. สถาบันสอนสักคิ้ว ดิ ไอริสส์ โทร: 081-9287305
 35. ร้านเก๊ามังไก่ โทร: 080-426-3626 (คุณทีม)
 36. ร้านฮานะโน๊ะเอ็น โทร: 06-2295-1695 (คุณนัด)
 37. ร้านอุบลการยนต์ (จำหน่ายอะไหล่รถยนต์) โทร: 0914709791
 38. โรงแรมลายทอง LAITHONG HOTEL โทร: 045-241401, 098-1180194
 39. บริษัท ชัวร์ กลาส เทค จำกัด ศูนย์จำหน่ายและติดตั้งกระจกรถ และฟิล์มกรองแสง โทร: 064-9451555
 40. คูโบต้าเจริญชัย
 41. เชฟโรเลตเจริญชัย
 42. ร้านอุปกรณ์การแพทย์ Ubon health shop
 43. ร้านทีดีเซอร์วิสอุปกรณ์เตาแก๊ส (ก๋วยจั๊บฮาลอง) โทร: 045311758,062-3654982
 44. โครงการอยู่ดีมีสุข โทร: 088-583-9779 อันอัน Facebook : โครงการอยู่ดีมีสุข
 45. โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โทร: 081-2653388
 46. โรงพิมพ์ยงสวัสดิ์ โทร: 0811224477
 47. สยามนิสันอุบลราชธานี โทร: 081-600326
 48. ร้านซัคเซสสปอร์ต โทร: 0935361641
 49. บริษัท มงคลคาร์เซ็นเตอร์ จำกัด
 50. บริษัท สากแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ จำกัด โทร: 081-5470741
 51. บริษัท ตั้งใจคอร์ปอเรชั่น จำกัด โทร: 045-304111
 52. ส.ไพบูลย์
 53. ร้านต้นเทียนไหมไทย โทร: 093-3235493
 54. ส.ไพบูลย์
 55. ร้านต้นเทียนไหมไทย โทร: 093-3235493
 56. สำนักงานตัวเเทนและจัดจำหน่ายโคเวย์ อุบลราชธานี (เครื่องใช้ไฟฟ้า จากประเทศเกาหลี) โทร.045-324007,065-5010425

ข้อมูล ณ วันที่ 4 ต.ค. 2562

ติดต่อเช้าร่วมโครงการได้ที่ :

สำนักงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

เลขที่ 23 ถนนพรหมเทพ

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 34000

โทรศัพท์. 045-243603 โทรสาร. 045-245494

www.ubonchamber.net


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!