โครงการ "ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง"


2019-10-01 13:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 286

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียมโชว์รูม Chevrolet เจริญชัย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วม ประชุมเพื่อจัดโครงการช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดอุบล ฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ "ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง"

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี จึงเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมใจลดราคาสินค้าและบริการเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอาทิ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานพาหนะ กลุ่มศูนย์บริการซ่อมแซม คลีนนิ่ง ตลอดจนสินค้าบริการด้านอื่นๆ ที่คาดว่ามีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย ภายหลังน้ำลด

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งมีกำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการ "ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง"เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ทั่วกัน จัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. -15.30 น. ณ โรงแรมลายทองถนน พิชิตรังสรรค์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!