โครงการ "ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง"


2019-10-01 13:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 222

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมออดิทอเรียมโชว์รูม Chevrolet เจริญชัย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดอุบลราชธานี ร่วม ประชุมเพื่อจัดโครงการช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดอุบล ฟื้นฟูหลังน้ำลด เพื่อให้ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราชธานี ร้านค้า เข้าร่วมโครงการ "ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง"

หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ในฐานะองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดอุบลราชธานี จึงเชิญชวนผู้ประกอบการในพื้นที่ ร่วมใจลดราคาสินค้าและบริการเพื่อเป็นอีกช่องทางในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยอาทิ กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มผู้ประกอบการร้านวัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานพาหนะ กลุ่มศูนย์บริการซ่อมแซม คลีนนิ่ง ตลอดจนสินค้าบริการด้านอื่นๆ ที่คาดว่ามีประโยชน์ต่อการฟื้นฟูแก่ผู้ประสบภัย ภายหลังน้ำลด

โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดียิ่ง ซึ่งมีกำหนดจัดงานแถลงข่าวโครงการ "ชาวอุบลร่วมใจ ลดราคาสินค้า ทั้งเมือง"เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ทั่วกัน จัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 14.30 น. -15.30 น. ณ โรงแรมลายทองถนน พิชิตรังสรรค์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603