ประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนาม และนานาชาติ


2019-10-01 13:17

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

วันที่ 27- 30 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายจิราเจตน์ วงษ์นรเศรษฐ์ หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวอุบลราชธานี และนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมส่งเสริมการค้าไทย-เวียดนาม และนานาชาติ เป็นกิจกรรมแสดงนิทรรศการสินค้า ส่งเสริมการค้า แลกเปลี่ยนเทคโนโลยี มีเป้าหมายเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสมาพันธ์นักธุรกิจเวียดนามอยู่ต่างประเทศกับสมาคมนักธุรกิจไทย-เวียดนามแห่งประเทศไทย และผู้ประกอบการ นักธุรกิจของประเทศไทย พร้อมด้วยสมาคมธุรกิจชาวเวียดนามที่อยู่ทั่วโลก นอกจากนั้นเพื่อแนะนำ และดึงดูดนักลงทุนไทย และต่างชาติมาร่วมลงทุนที่ประเทศเวียดนาม ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนสินค้านำเข้าและส่งออกระหว่างประเทศไทย และเวียดนาม รวมถึงประเทศเครือข่ายเวียดนามทั่วโลก


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603