กิจกรรมกินเจสัญจร ประจำปี 2562 “กินเจ กู้ภัย กู้ใจ สู้น้ำ”


2019-09-30 09:09

จำนวนครั้งที่อ่าน : 48

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นายสมชาติ พงคพนาไกร ประธานหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 และประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,นางชูศรี กตัญญุตานันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี (ประธานโครงการฯ) พร้อมด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และ YEC UBON ร่วมกิจกรรมกินเจสัญจร ประจำปี 2562 “กินเจ กู้ภัย กู้ใจ สู้น้ำ” และร่วมทานเจที่แรก ณ สมาคมพุทธศาสตร์ประทีป ทั้งนี้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี มอบป้ายงานเจ “กินเจ กู้ภัย กู้ใจ สู้น้ำ” ให้พุทธศาสตร์ประทีป ต่อด้วยมอบป้ายให้แต่ละมูลนิธิ

ที่ 2 มอบป้ายให้มูลนิธิการกุศลจีตัมเกาะอุบลราชธานี

ที่ 3 มอบป้ายให้ บุญนิยม ชุมชนราชธานีอโศก

ที่ 4 มอบป้ายให้กับ โรงเจ ฮกเต็กฮุกตึ้ง

ที่ 5 มอบป้ายให้กับมูลนิธิศิษย์พระจี้กง อุบลราชธานี

ขอเชิญชวนชาวจังหวัดอุบลราชธานี และนักท่องเที่ยว ร่วมกิจกรรมกินเจสัญจร ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 กันยายน ถึงวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 11.30 น. เป็นต้นไป ของทุกวัน ณ มูลนิธิการกุศลในจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603