we restore ubon พร้อมใจ พร้อมทำ พร้อมเคียงข้างกัน กอบกู้ อุบลให้ กลับมาและดีกว่าเดิม


2019-09-26 14:05

จำนวนครั้งที่อ่าน : 56

การประเมิน ความเสียหายทุกมิติ คลังจังหวัด ต้องสรุป เพื่อจะได้มี ตัวเลขหลัก ตรงกัน ส่วนเพิ่มเติมในรายละเอียดอย่างไร ถือเป็น เป็นส่วนเพิ่ม.ซึ่งอาจแตกต่างกันได้ แต่ เราจะยึดข้อมูลของคลังเป็นหลัก ให้ตรงกัน (ทุกฝ่าย)

การฟื้นฟู เยียวยา ภาคเกษตร....ที่ต้องทำให้ เห็นแบบบิลฑ์ บันลือฤทธ์ คือ ต้องคลอดเงินช่วยเหลือ แล้ว นายกหรือ รัฐมนตร่ีมามอบ มอบอะไรให้ ได้ มาทำเลย อย่าไปรอ ต้องทำทันที

การเยียวยาภาคผุู้ประกอบ ที่ทำได้ชัด เรื่องฟื้นฟู คือ 6 เดือน ประเภทเสียหาร น่าจะประกอบการไม่ได้ หรือ ต้องใช้เวลา ที่เสนอควรทำ ไม่ต้องชำระต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน ชำระดอกเบี้ยอย่างเดียว 6 เดือน รวมแล้ว 1 ปี ที่ เยียวยา

และ หาแหล่งเงินให้กู้ ในกรณีพิเศษเพื่อการฟื้นฟูกิจการ และ ต้องเร่งประกาศลงมาต้องพิเศษจริงเร็วด้วย

เชิญ สมาคมธนาคารมาหารือ และประกาศ ออกมาว่าเป็นผลงานรัฐบาลที่ ช่วยเหลือผุ้ถูกน้ำท่วมอย่างเอาใจใส่ ธกส ธนาคารอาคารส่งเคราะห์ ต้อง ทำการ แถลง สิ่งที่ต้องช่วยให้ ชัดเจนและต้องดี ต้องใช่กว่าปกติ มากๆ ( บางคนบางส่วน เรียกว่า สิ้นเนื้อประดาตัวเลยที่เดียว ต้องเร่งเยียวยา จิตใจ และเป็นรูปธรรม )


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing