พี่น้องชาวอุบล พร้อมใจ เคียงข้างกัน ถอนกู้ ฟื้นฟูเมืองอุบล


2019-09-26 09:52

จำนวนครั้งที่อ่าน : 91

25 ก.ย. 2562 หน่วยงานภาคเอกชน หอการค้า YEC สภาอุตสาหกรรม BizClub มูลนิธิการกุศลสามัคคีสว่างบูชาธรรมสถาน มูลนิธิการกุศลอุบลราชธานี ส่วนสังคมสงเคราะห์(จีตัมเกาะ) มูลนิธิศิษย์พระจี้กงอุบลราชธานี สมาคมพุทธศาสน์ประทีป มูลนิธิหลิงอิ่นซื่อ บวรบ้านราช ไปแสดงพลัง ร่วมด้วยช่วยกันกับทางราชการ เกือบ 100 คนพร้อมใจ พร้อมทำ พร้อมเคียงข้างกันและกัน เพื่อกอบกู้ ฟื้นฟูเมืองอุบลราชธานีของเราด้วยกัน.


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603