หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ สสวท.อุบลราชธานี, ม.อุบลฯ และสื่อสารมวลชน ร่วมแระชุม หารือทีมสื่อสารข่าว การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และติดตามสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี


2019-09-11 10:02

จำนวนครั้งที่อ่าน : 190

วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13.00-16.00 น. ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสสวท.อุบลราชธานี, ม.อุบลฯ และสื่อสารมวลชน ร่วมแระชุม หารือทีมสื่อสารข่าว การช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยน้ำท่วม และสถานการณ์น้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายคำยืน วงศ์ชาลี ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานี,นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี,นางรัตนากร ธีฆธนานนท์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายประสงค์ จันจำปา รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,คณะอาจารย์ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะสื่อมวลชน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุม

ประเด็นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี และติดตามสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อมีการรายงานสถานการณ์ ให้ประชาชนที่เดือดร้อน รับรู้ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวเร่งด่วน ให้ทันเหตุการณ์ นำเสนอข่าวที่เป็นจริง อ้างอิงจากข้อมูลจริง โดยอิงข้อมูลหลักจากภาครัฐ เพื่อให้รับข่าวสารที่เชื่อถือได้ และเพื่อหน่วยงานเข้าช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทาง

รายการ"รวมมิตรคิดทำ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม 62" โดย ปชส.อุบลฯ ,สวท.อบุลฯ ม.อุบลฯ หอการค้าอุบลฯ สื่อสร้างสุข สมาคมผู้สื่อข่าวฯ สมาคมสื่อมวลชนฯ จัดรายการพิเศษ "รวมมิตรคิดทำ รวมใจช่วยภัยน้ำท่วม 62" ผ่านสื่อวิทยุ(onair)สวท.อุบลฯ 98.50 mhz และ liveสด ผ่านสื่อ online มี pr-ubon ประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลฯ,สวท.อุบลฯ แฟนเพจ ,ubonconnece ฯลฯ เวลา 09.00-12.00 น. สามารถโทรร่วมรายการ 045281158 และ045281164

https://www.facebook.com/prubon/videos/519139521994041/

โดยเชื่อมโยงกันผ่านเว็บไซต์ สถานการณ์ข้อมูลอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี 2562 เป็นเว็บไซต์ ที่จัดทำขึ้นมา จากคณะอาจารย์ ม.อุบลฯ เป็นการแสดงเส้นทางรายงานจุดที่ต้องการช่วยเหลือจุดพื้นที่ ที่เดือดร้อน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์

และ เว็บไซต์ www.ubondaily.com

โดยมี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลเว็บไซต์ รายงานข่าวภาครัฐร่วมเอกชน ซึ่งจะใช้เว็บไซต์นี้ เป็นจุดศูนย์การ กระบอกเสียงในการกระจ่ายข่าวน้ำท่วม เพื่อแพร่จะกระจ่ายข่าวไปยังทุกช่องทาง ให้ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง

โดยช่องทางดังกล่าวนี้ จะมีข้อมูลแจ้งให้ทราบ

  • เส้นทางจราจรที่ใช้ผ่านได้ และเส้นที่ควรเลี่ยง ห้ามผ่าน
  • สภาพอากาศ พายุ
  • ระดับน้ำ เพิ่มขึ้น-ลดลง
  • จุดพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน
  • การประกาศหยุดโรงเรียน เป็นต้น

ซึ่งจะเน้น การแจ้งข้อมูลที่เข้าใจง่าย ประชาชนเข้าถึงได้


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing