ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม มอบข้าวสาร 100 ถุง ช่วยเหลือเขตพื้นที่ ชุมชน ต.ปทุม จ.อุบลฯ


2019-09-09 10:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 96

วันที่ 10 กันยายน 2562 ณ เทศบาลตำบลปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมมอบข้าวสาร 100 ถุง ช่วยเหลือเขตพื้นที่ ชุมชน ต. ปทุม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี "คนไทยไม่ทิ้งกัน" โครงการส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดย หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และYEC UBON ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนต่างๆ

ขอขอบคุณ ร้านศิริชัยค้าข้าว คุณสมชาย วิริยะสืบพงศ์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี

สนับสนุนข้าวสาร 50 ถุงๆละ 1 กก.

และทางหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพิ่มอีก 50 ถุง รวมเป็นจำนวน 100 ถุง


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603