หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใจมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานและกู้ภัยทีมงานอาสาทุกคนที่เสียสละช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม


2019-09-09 09:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 74

วันที่ 8 กันยายน 2562 ณ มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน อุบลราชธานี หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมให้กำลังใจมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานและกู้ภัยทีมงานอาสาทุกคนที่เสียสละช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลในครั้งนี้

ขณะนี้มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถานหลังจากเกิดน้ำท่วม จึงอพยพย้ายมาทำการชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาลสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ

ทั้งนี้ห้างยงสงวน ร่วมมอบข้าวสารให้กับมูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603