ธารน้ำใจคนอุบลฯ ร่วมสมทบทุนมอบเครื่องซักผ้าให้กับทีมกู้ภัยอาสาไว้มูลนิธิในจังหวัดอุบลเป็นจำนวน 3 เครื่อง


2019-09-08 14:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 176

วันที่ 8 กันยายน 2562 ธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมสมทบทุนมอบเครื่องซักผ้าให้กับทีมกู้ภัยอาสาไว้มูลนิธิในจังหวัดอุบลเป็นจำนวน 3 เครื่อง โดยมี นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางชูศรี กตัญญุตรนันท์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ,นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี , นางกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์ กรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ร่วมเป็นตัวแทนมอบ

 1. มูลนิธิสว่างบูชาธรรมสถาน
 2. มูลนิธิจีตัมเกาะ
 3. มูลนิธิศิษย์พระจี้กง

เครื่องละ 6000 บาท

3 เครื่อง 18,000 บาท

ขอขอบคุณทุกๆท่าน

ที่ร่วมสมทบซื้อเครื่องซักผ้าให้กับทีมกู้ภัยเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระในภารกิจส่วนตัว

เรื่องเสื้อผ้า และจะได้มีเวลาพักผ่อนเร็วขึ้น🙏

ซาบซึ้งในน้ำใจของทุกท่านที่มอบสิ่งที่ดีเป็นการตอบแทนให้ทีมกู้ภัยทั่วประเทศที่มาร่วมแรงร่วมใจนำสิ่งของมามอบให้เป็นเรี่ยวเป็นแรงเป็นหลักในการช่วยเหลือพี่น้องชาวอุบลที่เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในครั้งนี้

รวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม

โดยคุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์

เครื่องซักผ้าราคา 5,890บ

ขอบคุณทางโฮมฮับ

(เฮียโจ้)ที่ช่วยลดราคาพิเศษให้คิดเพียง 5290 บาท3เครื่อง

รวมเป็นเงิน15,870

รายชื่อผู้ร่วมสมทบซื้อเครื่องซักผ้า

 1. ห้องเสื้อณารอน1,000บ
 2. ร้านแดงสปอร์ต500บ
 3. คุณวันเพ็ญ ดวงมาลา 500 บาท
 4. นางธนาพร อนุพันธางกลู500บ
 5. ร้านนะโมบิสโทร 1,000บ
 6. บจก.แหลมเจริญยนต์ 1000 บาท
 7. ร้านไทยคนึงสังฆภัณฑ์ 1000
 8. เจริญทองการยาง 500 บาท
 9. คุณพชร เตชะตานลท์1,000บ
 10. คุณภัชราภรณ์ บุญมาก1,000บ
 11. คุณกรุณา คณานิจกิจไพบูลย์1,000บ
 12. ร้านซัคเซสสปอร์ต

คุณปภาดา รุ่งแสนทวี1,000บ

ปภาดา รุ่งแสนทวี 1,000บ

13.ผู้ร่วมสมทบโอนเงินมาช่วยภัยน้ำท่วม 5,870 บ.

รวมเป็นเงิน 15,870 บ.

ร่วมมอบเครื่องซักผ้าให้กับมูลนิธิ

 1. มูลนิธิจีตัมเกาะ
 2. มูลนิธิศิษย์พระจี้กง
 3. ห้างยงสงวนมอบถุงยังชีพ 100 ชุดเพื่อช่วยผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบล ให้หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี
 4. มูลนิธิสว่างสว่างบูชาธรรมสถานปฏิบัติงานชั่วคราวที่

โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ

วารินฯ

และทั้งนี้ บริษัท ยงสวงวน กรุ๊ป จำกัด โดย นางมลิวัลย์ ไชยสงคราม รองประธานกรรมการบริษัท ยงสวงวน กรุ๊ป จำกัด และรองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย มอบให้กับหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งมอบต่อ เพื่อที่จะลงพื้นที่ นำไปมอบให้กับเขตพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดอุบลราชธานี


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันอาทิตย์ที่ 1 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-16.30 น. ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง ขอความร่วมมือสั่งซื้อผลผลิตมังคุดของเกษตรกรจังหวัดพังงา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

ประเภทหนังสือ เพื่อพิจารณา

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 375/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1cY09JR5pwpSZvj4TbYWqFcMZD_aCLHyb/view?usp=sharing

วันอังคารที่ 3 สิงหาคม 2564

เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Conference (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอควมอนุเคราะห์ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา

หน่วยงานต้นเรื่อง สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี

ประเภทหนังสือ ขอความอนุเคราะห์

มอบหมายให้คุณมงคล จุลทัศน์ ประธานหอการค้า คุณจักรพันธ์ กวีนัฎธยานนท์ รองประธานหอการค้า เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 373/2564 ลงรับวันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.30 น.

https://drive.google.com/file/d/1-A1EwVphNBD4aCpyCDSf12zkX3AMXVQ8/view?usp=sharing

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-12.00 น. ณ ออนไลน์ (รอรับลิ้ง) เรื่อง ขอเชิญประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำมูล (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนน์อำนวยการน้ำแห่งชาติ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.............................. เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 368/2564 ลงรับวันที่ 27 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.26 น.

https://drive.google.com/file/d/19AAL2GZlUqMDqVFsYjNxY9WCUTvSPfGI/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 7 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing

วันพฤหัสบดีที่ 12 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 16 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2564

วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564

วันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

เวลา 10.00-12.00 น. ณ ระบบ Google Meet

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป ครั้งที่ 2/2564

ผ่าน VDO Conference (Google Hangout Meet)

รหัสผ่าน: mvb-hbws-zho

หน่วยงานต้นเรื่อง หอการค้าไทย

การปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้.....รอมอบหมาย.... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 377/2564 ลงรับวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 เวลา 11.00 น.

https://drive.google.com/file/d/1GVfZoawh8naBg0ssSbHFX5obAzOmYMeu/view?usp=sharing

วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564

วันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564