คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในโครงการส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมปันน้ำใจ ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี


2019-09-08 14:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 75

วันที่ 8 กันยายน 2562 อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล นำโดย นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล, นายธวิช สิมาฤทธิ์ เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ในโครงการส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมปันน้ำใจ ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี

ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ 2 จุด

จุดที่ 1 วัดสนมหมากหญ้า บ.แกงเหนือ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมี พระอาจารย์มหาฤทธิเดช ผู้ใหญ่บ้านวุฒิชัย งามอินและชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นผู้รับมอบ ข้าวกล่อง จำนวน 250 กล่อง ถุงยังชีพ 20 ชุด น้ำดื่ม 20 แพค

จุดที่ 2 วัดสังขะเสนาราม บ.ม่วงเฒ่า ต.หัวนา อ.เขมราฐ โดยมีผู้ใหญ่บ้านนายเตรียม ทานาฤทัย นายจตุพร เนื่องโนราช ผู้อำนวยการโรงเรียน บ.ม่วงเฒ่า และชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 150 คน เป็นผู้รับมอบ ข้าวกล่อง จำนวน 225 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด และ น้ำดื่มจำนวน 158 แพค

รวมเป็นตัวเลขในการบริจาคครั้งนี้ ประมาณ 77,400 บาท


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603