คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในโครงการส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมปันน้ำใจ ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี


2019-09-08 14:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 81

วันที่ 8 กันยายน 2562 อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล นำโดย นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล, นายธวิช สิมาฤทธิ์ เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ในโครงการส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมปันน้ำใจ ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี

ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ 2 จุด

จุดที่ 1 วัดสนมหมากหญ้า บ.แกงเหนือ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมี พระอาจารย์มหาฤทธิเดช ผู้ใหญ่บ้านวุฒิชัย งามอินและชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นผู้รับมอบ ข้าวกล่อง จำนวน 250 กล่อง ถุงยังชีพ 20 ชุด น้ำดื่ม 20 แพค

จุดที่ 2 วัดสังขะเสนาราม บ.ม่วงเฒ่า ต.หัวนา อ.เขมราฐ โดยมีผู้ใหญ่บ้านนายเตรียม ทานาฤทัย นายจตุพร เนื่องโนราช ผู้อำนวยการโรงเรียน บ.ม่วงเฒ่า และชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 150 คน เป็นผู้รับมอบ ข้าวกล่อง จำนวน 225 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด และ น้ำดื่มจำนวน 158 แพค

รวมเป็นตัวเลขในการบริจาคครั้งนี้ ประมาณ 77,400 บาท


Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor วาระงานหอการค้าอุบล

วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 7 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2564

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2564

เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล อ.เมือง จ.จำนาจเจริญ

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรียน คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค

หน่วยงานต้นเรื่อง ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีทรัพยากรน้ำ

ประเภทหนังสือ เชิญประชุม

มอบหมายให้............iรอมอบหมาย............... เป็นผุ้เข้าร่วมประชุม

เลขลงรับที่ 360/2564 ลงรับวันที่ 22 กรกฏาคม 2564 เวลา 14.25 น.

https://drive.google.com/file/d/1qt8Lwd5ujf37NlKpm47wwoKxuxE0Fxn8/view?usp=sharing