คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในโครงการส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมปันน้ำใจ ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี


2019-09-08 14:07

จำนวนครั้งที่อ่าน : 146

วันที่ 8 กันยายน 2562 อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล นำโดย นายวุฒิไกร อร่ามเรือง ประธานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล, นายธวิช สิมาฤทธิ์ เลขาธิการ พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม ถุงยังชีพ ในโครงการส่งต่อน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ร่วมปันน้ำใจ ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ จังหวัดอุบลราขธานี

ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ 2 จุด

จุดที่ 1 วัดสนมหมากหญ้า บ.แกงเหนือ ต.ขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี โดยมี พระอาจารย์มหาฤทธิเดช ผู้ใหญ่บ้านวุฒิชัย งามอินและชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นผู้รับมอบ ข้าวกล่อง จำนวน 250 กล่อง ถุงยังชีพ 20 ชุด น้ำดื่ม 20 แพค

จุดที่ 2 วัดสังขะเสนาราม บ.ม่วงเฒ่า ต.หัวนา อ.เขมราฐ โดยมีผู้ใหญ่บ้านนายเตรียม ทานาฤทัย นายจตุพร เนื่องโนราช ผู้อำนวยการโรงเรียน บ.ม่วงเฒ่า และชาวบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 150 คน เป็นผู้รับมอบ ข้าวกล่อง จำนวน 225 กล่อง ถุงยังชีพ จำนวน 200 ชุด และ น้ำดื่มจำนวน 158 แพค

รวมเป็นตัวเลขในการบริจาคครั้งนี้ ประมาณ 77,400 บาท


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!