ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562


2019-09-20 11:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 122

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562

  • สรุปประเด็นข้อสงสัยและคำชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อาจเกิดผลกระทบต่อการสรรหาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ของ กธ.จ.
  • รายงานผลการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมมา๓บาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • สืบเนื่อง ผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603