ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562


2019-09-20 11:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 169

วันที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมวรราช ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี นางพริ้งพิศ วังทอง รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมประชุมคณะกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2562

  • สรุปประเด็นข้อสงสัยและคำชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อาจเกิดผลกระทบต่อการสรรหาการดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ของ กธ.จ.
  • รายงานผลการใช้จ่ายเงินสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมมา๓บาลจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  • สืบเนื่อง ผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของจังหวัดอุบลราชธานี (เพิ่มเติม)

8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!