คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตพื้นที่ อ.เขมราฐ


2019-09-07 15:34

จำนวนครั้งที่อ่าน : 82

วันที่ 3 กันยายน 2562 คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม 350 ครัวเรือน 6 หมู่บ้าน ใน อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ จุดรับบริจาค บริเวณที่ทำการสำนักงานคณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล (ร้านพิเชียรโฮม) ทางคณะจะนำสิ่งของบริจาค ลงพื้นที่มอบให้กับผู้ประสบภัยร่วมกับคณะหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603