คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท้วม ในเขตพื้นหมู่บ้าน อำเภอศรีเมืองใหม่ และโขงเจียม


2019-09-07 14:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 30

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี คณะทำงานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ประจำอำเภอนาตาล ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอศรีเมืองใหม่ ลงพื้นที่ดูแลพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท้วม ในเขตพื้นหมู่บ้าน อำเภอศรีเมืองใหม่ และโขงเจียม จ.อุบลราชธานี


หอการค้า จังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งเมื่อ 2529 ทำหน้าที่ เป็นองค์กรภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาด้านเศรษฐกิจ แก่ภาครัฐ ในรูปแบบ กรอ.จังหวัด และมีหน้าที่ สื่อสาร ส่งข่าว ให้สมาชิก ทราบความเคลื่อนไหว ภาวะข้อมูล เศรษฐกิจ ของ จังหวัดอุบลราชธานี บริหารงาน ด้วย นโยบายการพัฒนา สมัยใหม่ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงาน หอการค้า โทร. 045-243603