ผวจ.อบ. นำคณะหอการค้า ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตอ.เหล่าเสือโก้ก


2019-09-06 14:27

จำนวนครั้งที่อ่าน : 62

วันที่ 5 กันยายน 2562 ณ บ้านยางกะเดา และบ้านคำไหลตำบลโพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ นำคณะ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนางรัตนากร ฑีฆธนานนท์ กรรมการเลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายมงคล จุลทัศน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นายสนั่น สุตัญตั้งใจ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี, นางเมวดี จุลทัศน์ ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ลงพื้นที่ช่วยเหลือมอบสิ่งของ ร่วมปันน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี ในเขตพื้นที่ บ้านยางกะเดา และบ้านคำไหล ตำบลโพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!