ประธานหอการค้า เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 หัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี"


2019-09-06 11:38

จำนวนครั้งที่อ่าน : 57

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายนิมิต สิทธิไตรย์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่ 2 หัวข้อเรื่อง "แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดอุบลราชธานี" โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ทั้งนี้ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้รับโล่ที่ระลึกจากคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 2 มอบโล่เพื่อแสดงว่า หอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี ได้ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด โล่จากพลตรี เกียรติศักดิ์ วิเวก ประธานนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรุ่นที่ 2 โดยมี นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

ด้วยกองทัพภาคที่ 2 กำหนดจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 2 ในห้วงวันที่ 21 สิงหาคม-20 กันยายน 2562 (5 สัปดาห์) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อขยายและเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหารในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในทุกมิติ ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาภูมิภาคตามแนวทางยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ของรัฐบาล เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ


8columns ให้บริการเว็บไซต์ สมัยใหม่ แบบ Responsive แสดงผลได้ บนอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมระบบแก้ไขข้อมูล ที่ใช้งานง่าย แก้ไขข้อมูล ได้โดยตรง ผ่านหน้าเว็บ เห็นผลการเปลี่ยนแปลง ได้ทันที สามารถดูแลเว็บไซต์ได้เอง โดยไม่ต้องพึ่งโปรแกรมเมอร์ รองรับการ ปรับแต่ง SEO ช่วยให้เว็บไซต์ ค้นเจอใน Google!